Hamiltonplaketten!

Hamiltonplaketten är Svenska Kennelklubbens främsta utmärkelse för hunduppfödning. Enligt statuterna "kan plaketten tilldelas den som genom framgångsrikt arbete gagnat hundaveln och härigenom i hög grad främjat klubben".

För att komma i fråga för Hamiltonplaketten skall mottagaren ha haft en aktiv uppfödningsverksamhet under minst 10 år av aktuell ras. Utöver avelsresultaten bedöms även hundhållningen.

Hamiltonplaketten delas ut vartannat år i samband med Svenska Kennelklubbens kennelfullmäktige.
Bland Sveriges 12 000 hunduppfödare väljer man vartannat år ut ca 10 stycken mottagare av Hamiltonplaketten.

Hamiltonplaketten instiftades år 1910 till minne av klubbens stiftare och förste ordförande hovjägmästare Greve A.P Hamilton.